Kontakt
Sprzedaż i technologia

Piotr  Gronek

Sprzedaż i marketing

Izabela Plantowska-Rogowska

Biuro

Drzewart Dom Sp. Z o.o.
60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11

Fabryka-Tartak

Waliły 85, 16-040 Gródek

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000873558, NIP 779 25 21 272, Regon 387691808
Numer konta: 94 1240 6553 1111 0011 0331 3105