26 kwietnia 2021

Z roku na rok coraz większą popularnością w Polsce cieszą się domy drewniane. To ciekawe rozwiązanie, które zapewnia komfortowe warunki do codziennego wypoczynku, a jednocześnie stylową i harmonijną przestrzeń. Budowa takiego obiektu związana jest z dużo krótszym czasem realizacji projektu oraz niższymi kosztami w porównaniu ze standardowymi nieruchomościami, co sprawia, że więcej osób może sobie na niego pozwolić. Koniecznie jednak trzeba pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności – niezbędnych, aby rozpocząć inwestycję. Dowiedz się, w jakich przypadkach należy uzyskać pozwolenie na budowę domu z drewna!

Drewniane domki a sytuacja prawna w Polsce

Od 2017 roku w Polsce funkcjonują uproszczone przepisy związane z ubieganiem się o pozwolenie na budowę. Dzięki temu w przypadku wielu obiektów wystarczy jedynie zgłosić planowaną inwestycję do urzędu. Dotyczy to przede wszystkim niewielkich, parterowych domków letniskowych z drewna. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku budowy większych budynków do całorocznego użytku. W niektórych sytuacjach niezbędne może się okazać uzyskanie pozwolenia. Nie ma wtedy zbyt dużego znaczenia, z jakiego materiału będzie domek. Ważniejszy jest jego układ i metraż czy zakres prac budowlanych.

Jedną z najważniejszych kwestii, którą warto uwzględnić, planując budowę domu, jest to, że prawo w ten sam sposób traktuje zarówno drewniane, jak i murowane budynki. W obu przypadkach koniecznie jest poinformowanie odpowiedniego urzędu lub uzyskanie stosownego pozwolenia. Rodzaj formalności, jakie trzeba dopełnić przed rozpoczęciem inwestycji, zależy od określonych czynników. Do najłatwiejszych, a zarazem najkrócej trwających rozwiązań zaliczyć można budowę niewielkiego, parterowego domku. Zwykle zajmuje to do 24 dni, wliczając czas potrzebny na odpowiedź decyzyjnego organu. Z kolei załatwienie pozwolenia na budowę domu z drewna trwa nawet do 65 dni. Do tego należy doliczyć 14 dni na odwołanie się od decyzji przez sąsiadów czy inne osoby mające przeciwwskazania.

Budowa drewnianego domu – wystarczy zgłoszenie czy trzeba uzyskać pozwolenie?

Czasami budowa drewnianego domu wymaga pozwolenia. Dotyczy to sytuacji, kiedy przeprowadzane prace mają oddziaływać na otoczenie poprzez hałas, ograniczenie światła na obszarach poza działką czy nieprzyjemny zapach. Związane jest to głównie z niedogodnościami, z jakimi będą musieli borykać się sąsiedzi. Mogą one obniżać standard życia, dlatego działania powinny być zasadne i odpowiednio zaplanowane. Wiele osób zastanawia się też, czy trzeba mieć pozwolenie na budowę domu z drewna, kiedy planowana inwestycja znajduje się na terenach ochrony przyrody. W takim przypadku odpowiedni urząd musi zbadać, jaki wpływ może wywierać nieruchomość na środowisko. Warto wiedzieć, że niektóre banki wymagają przedstawienia pozwolenia przed udzieleniem kredytu na dom.

Jeśli wszystkie dokumenty zostaną złożone do odpowiedniego urzędu, należy czekać na ich weryfikację. Czasami może być niezbędne naniesienie poprawek lub dostarczenie dodatkowych zaświadczeń. Po sprawdzeniu wszystkich niezbędnych formularzy ustalane są strony postępowania, czyli zwykle inwestor oraz mieszkańcy pobliskich działek. Każda z nich otrzyma powiadomienie o rozpoczęciu postępowania. Po upływie maksymalnie 65 dni zostaje przekazane pozwolenie na budowę drewnianego domu lub odmowa. W ciągu kolejnych 14 dni obie strony mają czas, aby odwołać się od decyzji urzędu. Wtedy sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.

Jakie dokumenty należy przygotować do zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę?

Każdy, kto planuje wybudować dom z drewna czy innego materiału powinien w pierwszej kolejności iść do Urzędu Powiatowego, Gminnego lub Dzielnicowego przydzielonego dla terenu, na którym położona jest działka. Najlepiej zrobić to przynajmniej na 2-3 miesiące przed rozpoczęciem prac, gdyż formalności nierzadko trwają nawet kilkadziesiąt dni. Jeśli potrzebne będzie skompletowanie dodatkowych dokumentów, czas ten z pewnością jeszcze się przedłuży. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z profesjonalnej porady.

Bez względu na to, czy dla danej inwestycji wymagane jest jedynie zgłoszenie budowy, czy też pozwolenie, zawsze trzeba dostarczyć te same formularze urzędowe. Zalicza się do nich:

  • projekt budowlany w 4 kopiach,

  • decyzja o warunkach zabudowy lub w niektórych przypadkach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

  • zaświadczenie o przynależności projektanta domu do właściwej izby samorządu zawodowego,

  • potwierdzenie zapłaty w przypadku budynków z częścią przeznaczoną na cele zarobkowe (opcjonalnie).

Projekt budowlany powinien składać się  z planu zagospodarowania terenu z narysowanymi granicami, istniejącymi i planowanymi budynkami, pasami zieleni, uzbrojeniem działki, systemami odprowadzania ścieków, a także wszystkimi innymi charakterystycznymi elementami. Trzeba też uwzględnić projekt architektoniczno-budowlany, czyli plan domu. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Po zaakceptowaniu dokumentów i wydaniu pozwolenia na budowę domu z drewna prace budowlane należy rozpocząć maksymalnie w ciągu 3 lat. W innym przypadku wszystkie formalności będą musiały zostać załatwione od nowa.

Drewniane domki rekreacyjne bez pozwolenia na budowę

Od kilku lat w Polsce funkcjonuje nieco złagodzone prawo, które ułatwia budowanie niewielkich, parterowych domków letniskowych bez konieczności uzyskania zgody czy zgłoszenia. Konkretnie chodzi o wolnostojące obiekty przeznaczone do rekreacji indywidualnej  – altany czy budynki gospodarcze o powierzchni poniżej 35 m2. Należy jednak pamiętać, że na każde 500 m2 działki można wybudować tylko jedną budowlę. Bez zgłoszenia zbudujesz również basen czy oczka wodne do 50 m2, a także przebudujesz małe budynki.

Zaprojektuj drewniany domek swoich marzeń!

Chcesz stworzyć dom z drewna dostosowany do indywidualnych potrzeb? Skorzystaj z oferty producenta domków mobilnych i letniskowych Drzewart Dom. Szeroki katalog obejmuje wszelkiego rodzaju obiekty drewniane, w tym również karczmy, motele, budynki przemysłowe czy stajnie. Sprawdź nasze realizacje, aby przekonać się, co możemy dla Ciebie zrobić!